page view image

"Der folk bor" - ettermiddagskonsert i Horten kirke

Arrangementsinformasjon
event image

Emilie Ravn Jensen og Wilhelm Sollie kommer begge fra Larvik. Sammen fremfører de komposisjoner av fem komponister: to svenske, Hugo Alfvén og August Körling, dansken Georg Høeberg og to franskmenn; Paul Dukas og nålevende Naji Hakim. Orgel og horn utgjør en sublim kombo der orgelets grunnstemmer dekker opp for hornets fyldige tone akkurat slik strykerne i et symfoniorkester legger klanggrunnlaget for solisten.

Emilie Ravn Jensen studerer for tiden ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hun har for tiden prøvetid som solohorn i Copenhagen Phil. Emilie har deltatt ved flere festivaler i Norge. 

 Wilhelm Sollie har sin utdannelse fra musikkhøgskolene i Oslo, Leipzig og Dallas, Texas. Han har skrevet en rekke orgelfaglige kompendier og er til daglig fagansvarlig for studieretningen kirkemusikk ved VID vitenskapelige høgskole i Tromsø. I september 2022 innleder han sitt doktorgradstudium ved Norges musikkhøgskole.

orgel
orgelmusikk
orgelkonsert
orgelfestival
festival
kirke
kirkemusikk
vestorgelfest
vestfold
vestfoldorgelfestival