page view image

Ludger Lohmann - Orgelfestivalens avslutningskonsert "Symfoniske klanger"

Arrangementsinformasjon
event image

Opplev en av verdens beste organister! 

Musikk av Johann Sebastian Bach (Sinfonia fra kantate BWV 29), Padre Davide da Bergamo (Sinfonia B-dur), César Franck (Grande pièce symphonique) og Max Reger (Inferno-fantasi), 

Den verdenskjente tyske organisten Ludger Lohmann har studert ved musikkhøgskolen i Köln med Wolfgang Stockmeier og Hugo Ruf og i Wien og Paris med Anton Heiller og Marie-Claire Alain. Han har undervist i mange tiår ved musikkhøgskolen i Stuttgart. Ludger Lohmanns avhandling «Articulation on Keyboard Instruments of the 16th to 18th Centuries» er svært respektert som et viktig referanseverk og han er ansett som en av de ledende krefter innen oppføringspraksis av tidlig musikk på orgel. Ludger Lohmanns innspillinger omfatter store deler av orgelrepertoaret, fra tidlig musikk til verker av nålevende komponister. Han nyter et verdensomspennende rykte som en etterspurt konsertorganist og pedagog, og deltar jevnlig i juryen ved internasjonale orgelkonkurranser.  

Et arrangement av Vestfold orgelfestival. Ledsagerbevis aksepteres.

konsert
orgel
orgelfestival
festival
kirke
organist
orgelmusikk
vestfold
vestorgelfest
vestfoldorgelfestival